Slideshow: in de kijker


Het project Gerodent van het UZ Gent trekt sinds 2010 naar woonzorgcentra en verleent er curatieve en preventieve mondzorg.

Lees meer


De Warmste Week nadert. Dat merkt u onder meer aan de verschillende acties die in het UZ Gent lopen.

Lees meer


Het UZ Gent is vlot bereikbaar. Op de campus maakt een routesysteem u wegwijs.

Lees meer

​Gehoorverlies

Soorten gehoorverlies

Wereldwijd heeft ongeveer 10% van de bevolking te kampen met gehoorverlies. In België schat men het aantal matig tot ernstig gehoorgestoorden op 200 000 en licht gehoorgestoorden op 800 000. Gehoorverlies kan aangeboren zijn of verworven worden tijdens het leven. Bij kinderen heeft gehoorverlies een invloed op de taalontwikkeling, bij volwassenen kan het aanleiding geven tot sociaal isolement.

We onderscheiden twee vormen van slechthorendheid: geleidingsslechthorendheid en binnenoorslechthorendheid (neurosensoriële slechthorendheid).

Geleidingsslechthorendheid

Elk probleem in het uitwendig of middenoor kan geleidingsslechthorendheid veroorzaken. Dit verhindert de geleiding van geluid naar het binnenoor. De oorzaken gaan van een banale oorprop in de gehoorgang of vocht in het middenoor, tot een niet aangelegd oorkanaal, een gaatje in het trommelvlies, beschadiging van de gehoorbeentjes, een ontsteking van het middenoor, etc.

Hierdoor treedt een verzwakking op van het geluidssignaal. Het gehoorverlies bedraagt maximaal 60 à 70 dB. In veel gevallen is het gehoorverlies slechts tijdelijk en normaliseert het gehoor zich wanneer het oorzakelijk probleem is opgelost. In veel gevallen kan uw arts hulp bieden. Soms is chirurgie echter noodzakelijk.

Binnenoorslechthorendheid

Elke aandoening die leidt tot aantasting van het binnenoor resulteert in binnenoorslechthorendheid. Tal van oorzaken zijn mogelijk: lawaai, medicatie (bepaalde antibiotica, medicijnen tegen kanker, aspirines) en ziektes (bof, hersenvliesontsteking, ziekte van Ménière, griep). De belangrijkste oorzaak van binnenoorslechthorendheid is echter veroudering (ouderdomsslechthorendheid of presbyacusis). Dit is vaak familiaal bepaald.

Aantasting van het binnenoor zorgt niet alleen voor verzwakking van het geluid (zoals bij geleidingsslechthorendheid) maar ook voor vervorming. Hierdoor wordt het moeilijk spraak in achtergrondlawaai te verstaan.

De ernst van het gehoorverlies varieert van zeer licht tot zeer zwaar en kan resulteren in doofheid. Binnenoorslechthorendheid is meestal blijvend en kan niet behandeld worden met chirurgie. De schade kan wel beperkt worden met medicatie in een vroegtijdig stadium.

Aanpak

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 10-7-2015 11:28.