Slideshow: in de kijkerOntdek waarom 2016 een sleuteljaar was voor het UZ Gent

Lees meer

​Prijs Magda Dierendonck

Magda Dierendonck drukte haar stempel op de evolutie van de verpleegkunde in het UZ Gent. Zij tekende een verpleegkundig beleid uit waarbij de kwaliteit van patiëntenzorg werd geoptimaliseerd door de uitbouw van innoverende verpleegkundige projecten. Tegelijk slaagde zij erin om de arbeidsomgeving en -voorwaarden voor verpleegkundigen te verbeteren, wat de kwaliteit van zorg positief beïnvloedde.

Prijs Magda Dierendonck.jpgOm deze belangrijke realisaties verder te zetten en buiten de grenzen van het UZ Gent te dragen, werd aan het eind van haar loopbaan de Prijs Magda Dierendonck in het leven geroepen. Deze prijs heeft als doel de verwetenschappelijking van de verpleegkunde in Vlaanderen te stimuleren en bekroont patiëntgeoriënteerd onderzoek waarvan de resultaten een bijdrage betekenen voor de verbetering van het verpleegkundig handelen.

De jury die de inzendingen beoordeelt, is evenwichtig samengesteld uit vertegenwoordigers met beroepservaring en academische ervaring. De juryleden vertegenwoordigen de ziekenhuizen UZ Gent, UZ Leuven, UZ Antwerpen, UZ Brussel en de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (master verpleegkunde en vroedkunde) van de Universiteit Gent, Katholieke Universiteit Leuven, Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Antwerpen. Ook de hogescholen verpleegkunde van de associatie UGent zijn lid van de jury, namelijk Arteveldehogeschool, Hogeschool Gent en Hogeschool West-Vlaanderen.

Prijs Magda Dierendonck 2017

Dit jaar organiseert de Directie Verpleging van het UZ Gent voor de twaalfde keer de Prijs Magda Dierendonck. Er worden twee prijzen uitgereikt:

  • 5000 euro voor kwantitatief onderzoek (2500 euro voor de laureaat en 2500 euro voor het volledig onderzoeksteam)
  • 5000 euro voor kwalitatief onderzoek (2500 euro voor de laureaat en 2500 euro voor het volledig onderzoeksteam)

Kandidaturen

Iedere kandidatuur bestaat uit een dossier waarin onder meer titel, doelstelling, methodiek, resultaten, operationeel plan, discussiepunten en toekomstperspectieven duidelijk worden vermeld. Dit dossier is opgesteld in het Nederlands.

De kandidaturen worden verwacht tegen 31 oktober 2017 bij de Directie Verpleging van het UZ Gent via vorming.verpleging@uzgent.be.

Hieronder vindt u het wedstrijdreglement en het inschrijvingsformulier. De Word versie van het inschrijvingsformulier kan u opvragen via directeur.verpleging@uzgent.be of vorming.verpleging@uzgent.be.

Documenten

Laureaten vorige edities

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 29-6-2017 17:13.