Slideshow: in de kijkerOok in het UZ Gent zijn sociaal werkers cruciaal. Wat kunnen ze voor u doen?

Lees meer


Renovatie oudste poliklinieken UZ Gent volledig rond

Lees meer


Deelnemers gezocht!

Lees meer


Proficiat!

Lees meer


Nieuwe tarieven vanaf vrijdag 16 december

Lees meer

​Ombudsdienst

De medewerkers van het ziekenhuis streven naar goede, zorgvuldige en kwaliteitsvolle dienstverlening, en houden daarbij rekening met uw noden. Het kan gebeuren dat u, ondanks hun inzet en inspanningen, niet volledig tevreden bent over de zorg- of dienstverlening.

We vragen u dit rechtstreeks te bespreken met de betrokken zorgverlener, de hoofdverpleegkundige of behandelende arts. Zij zijn bereid met u te overleggen hoe een probleem of een klacht kan worden opgelost. Als dat niet lukt of niet tot een oplossing leidt, kunt u zich richten tot de Ombudsdienst, bij voorkeur via dit formulier, maar u kan er ook telefonisch of per e-mail terecht. Een persoonlijk gesprek is mogelijk op afspraak.

Contactgegevens

Ombudsdienst UZ Gent
Ingang 50, route 505
Naar het contactformulier
Tel. 09 332 52 34
Fax 09 332 55 91
E-mail: ombudsdienst@uzgent.be

Dagelijks te bereiken van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Buiten deze uren kan u een boodschap inspreken. De klachten worden behandeld door Christophe Demeestere (coördinator), Patrick Demuynck, Francine De Groote en Carine Dierickx.  

Volgende klachten vallen onder de bevoegdheid van de ombudspersoon:

Klachten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met uw behandeling. Dat zijn de zogenaamde verzorgingsklachten: klachten over concrete handelingen van de zorgverleners. Dergelijke klachten hebben betrekking op minstens één van de volgende aspecten:

 • Het recht op kwaliteitsvolle dienstverlening
 • Het recht op vrije keuze van zorgverlener
 • Het recht op informatie over uw gezondheidstoestand
 • Het recht om geïnformeerd en vrij toe te stemmen met iedere tussenkomst
 • Het recht op een zorgvuldig bijgehouden en bewaard patiëntendossier
 • Het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 • Het recht op pijnbehandeling

Klachten over de instelling als bestuurlijke overheid, die betrekking hebben op de concrete werking en handelswijze: de zogenaamde verblijf- en opvangklachten.

De ombudspersoon heeft volgend​​​​​e opdrachten:

 • Het voorkomen van vragen en klachten door de communicatie tussen de patiënt en de zorgverlener te bevorderen, om tegemoet te komen aan de noden van de patiënt aan informatie en/of advies.
 • Het bemiddelen bij klachten (i.v.m. de uitoefening van de rechten van de patiënt) met het oog op het bereiken van een oplossing. Bij conflicten wordt er, vanuit een klantgerichte ingesteldheid, gestreefd naar een verzoening tussen de patiënt en de betrokken zorverlener(s) om de vertrouwensrelatie te herstellen.
 • Het inlichten van de patiënt over de verdere mogelijkheden voor de afhandeling van zijn klacht bij het niet bereiken van een oplossing.
 • Het geven van informatie over de organisatie, de werking en de procedureregels van de ombudsfunctie.
 • Het formuleren van aanbevelingen ter voorkoming van herhaling van tekortkomingen die aanleiding kunnen geven tot klachten.

Huishoudelijk reglement

Raadpleeg het huishoudelijk reglement van de Ombudsdienst.  

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 27-3-2017 14:58.