Slideshow: in de kijker


Het project Gerodent van het UZ Gent trekt sinds 2010 naar woonzorgcentra en verleent er curatieve en preventieve mondzorg.

Lees meer


Het UZ Gent is vlot bereikbaar. Op de campus maakt een routesysteem u wegwijs.

Lees meer

​Verzekerbaarheid

Sinds 2006 worden patiënten niet langer geïdentificeerd aan de hand van hun inschrijvingsnummer bij het ziekenfonds, maar krijgen ze een uniek nummer toegekend ‘voor het leven’: het INSZ of identificatienummer van de sociale zekerheid.

Er is dus een onderscheid, naargelang het inkomen van de titularis (en het aantal personen te zijnen laste) tussen:

  • ​De gewone rechthebbenden: die groep bestaat hoofdzakelijk uit loontrekkende werknemers en zelfstandigen, maar ook de personen niet beschermd door de verplichte verzekering;
  • De rechthebbenden op voorkeurstarief: verhoogde tegemoetkoming, OMNIO-statuut. Die groep bestaat uit personen wiens inkomen lager is dan een bepaald bedrag per jaar, te verhogen per persoon ten laste.
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 11-9-2015 17:05.