Slideshow: in de kijker

Departement Informatie- en Communicatietechnologie

Het departement Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) ondersteunt de kerntaak van zorgverstrekking in het UZ Gent en helpt zo de kwaliteit en efficiëntie ervan te verzekeren.

organigram ICT  

Die ondersteuning biedt het departement met een staf en vier diensten: Zorgtoepassingen, Bedrijfstoepassingen, Infrastructuur en exploitatie en Eindgebruikersondersteuning en dienstverlening.

Departementshoofd: ir. Christiaan Polet

StafServers Datacenter (Small).JPG

De staf van het departement ICT bestaat uit de CTO (Chief Technology Officer), de CSO (Chief Security Officer), de CIO (Chief Information Officer), de ICT-diensthoofden en de secretariaatsmedewerkers.

De CTO adviseert de diensthoofden en het departementshoofd over de introductie van nieuwe technologieën en oplossingen.

De CSO is verantwoordelijk voor de volledige ICT-beveiliging. Dat gaat van systeembeheer over het onderhoud van firewalls en antivirussystemen tot het beheer van gebruikersaccounts en toegangsrechten.

De CIO is als departementshoofd de eindverantwoordelijke van het Departement ICT.

Diensten

Dienst Zorgtoepassingen

De dienst Zorgtoepassingen focust op toepassingen met een directe impact op de intra- en extramurale zorgverlening. Daarbij ligt de grootste uitdaging in de verdere uitbouw van het centrale Elektronische Patiëntendossier (EPD) en alle gekoppelde departementale randsystemen, en van het Collaboratief Zorgplatform. Dat laat de beveiligde uitwisseling van informatie met extramurale zorgverleners toe.

Dienst Bedrijfstoepassingen

De dienst Bedrijfstoepassingen beheert alle toepassingen ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen, waaronder financiële en logistieke processen en HR-processen.

Datacenter (Small).JPGDienst Infrastructuur en exploitatie

Het team Servers en storage is verantwoordelijk voor het opzetten, beheren en onderhouden van alle centrale servers en storage-infrastructuur in de twee datacentra van het UZ Gent. Het team Netwerken en telecom beheert het netwerk en is verantwoordelijk voor de uitrol van het draadloos netwerk. Het team Eindgebruikersinfrastructuur zorgt voor de uitrol en het beheer van pc’s, printers, scanners, smartphones enzovoort. Daarnaast handelt het team in tweede lijn helpdeskoproepen af over onder meer mail- en accountproblemen, en werkt daarvoor nauw samen met de andere teams.

ICT Service CenterDienst Eindgebruikersondersteuning & dienstverlening

Het ICT Service Center vormt het kloppende hart van de dienst Eindgebruikersondersteuning & dienstverlening. Het overkoepelt alle ICT-diensten die geleverd worden door de medewerkers van de eerste-, tweede- en derdelijnshelpdesk van het departement ICT. De Contactcentrummedewerkers (telefooncentrale) handelen alle inkomende oproepen, de onbeantwoorde oproepen en de alarmoproepen af. Ze bellen artsen en verpleegkundigen van wacht op, schakelen toestellen door en onderhouden alle telefoontoestellen.

Het team Imaging & archiving ontfermt zich over de fysieke en elektronische archivering van administratieve en medische dossiers conform de wettelijke vereisten.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 9-2-2016 12:12.