Slideshow: in de kijker


Een nieuwe huisstijl, want na 30 jaar gaan de UGent en het UZ Gent opnieuw samen.

Lees meer


Dankzij de eenvoudige test zullen er minder donorlevers verloren gaan.

Lees meer


Het UZ Gent is vlot bereikbaar. Op de campus maakt een routesysteem u wegwijs.

Lees meer

Bestuurscomité

Het Universitair Ziekenhuis Gent maakt samen met de Universiteit Gent deel uit van de rechtspersoon Universiteit Gent. De verwevenheid tussen ziekenhuis en universiteit blijkt uit de samenstelling van het Bestuurscomité.

Voorzitter

Prof. dr. Rik Van de Walle, rector Universiteit Gent

Leden

Prof. dr. Eric Mortier, gedelegeerd bestuurder UZ Gent
Prof. dr. Piet Hoebeke, decaan van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Bestuurders aangeduid door de Raad van Bestuur van de Universiteit Gent

Prof. dr. Petra De Sutter
Alexander Vercamer
Rob De Staelen

Bestuurders aangeduid door de hoofdarts en de artsen-diensthoofden

Prof. dr. Bruno Verhasselt
Prof. dr. Wim Van Biesen 

Bestuurders aangeduid door de artsen die geen diensthoofd zijn, met minstens een halftijdse opdracht

Dr. Nadia Den Blauwen
Prof. dr. Luc Vanden Bossche

Leden door bovenstaande bestuurders en de voorzitter gecoöpteerd op basis van hun bevoegdheid op het vlak van beheer

William Van Malderen   
Ivo Van Vaerenbergh

Secretaris

Sabine De Smyter

Permanent uitgenodigd

Prof. dr. Mieke van Herreweghe, vicerector van de Universiteit Gent
Prof. dr. Renaat Peleman, hoofdarts UZ Gent
Prof. dr. Anne De Paepe, voorzitter Academische Coördinatieraad
Een beheerder van de Universiteit Gent

Toezicht

Yannick De Clercq, regeringscommissaris
Daniël Ketels, gemachtigde van Financiën ​

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 5-1-2018 10:13.