Slideshow: in de kijker


Stafmedewerker Strategische Beleidscel

Bedrijf

Als Vlaamse Openbare instelling biedt het UZ Gent een innovatieve werkomgeving: hightech, een levendige academische werking, en met aandacht voor onderwijs, onderzoek en ontwikkeling. Maar ook met aandacht voor jouw ambities.

Momenteel kijken we uit naar een voltijds Stafmedewerker Strategische Beleidscel:

Functiebeschrijving

Het UZ Gent werkt intensief samen met partnerziekenhuizen en andere zorginstellingen. Die samenwerking houdt in dat ons ziekenhuis en de partner patiënten doorverwijzen naar elkaar, zij het steeds met respect voor de vrije keuze van de patiënt. Daarnaast kunnen specialisten van het UZ Gent in partnerziekenhuizen worden ingezet voor advies of specifieke zorg. De nauwe samenwerking heeft steeds tot doel het medische aanbod te optimaliseren en zorgstandaarden en goede praktijken uit te wisselen. Aan de meeste samenwerkingen ligt een samenwerkingsovereenkomst aan de basis en in de regel zijn er ook financiële stromen aan verbonden.
Het UZ Gent is ook een actieve partner in vele (piloot)projecten die georganiseerd en/of gefinancierd worden door de overheid. Deze vergen een accurate financiële en administratieve opvolging. Daarnaast zijn er ook nieuwe beleidsinitiatieven (bv. laagvariabele zorg) waarvan de impact op financieel en administratief vlak de verschillende diensten en departementen in ons ziekenhuis overstijgt.

Als stafmedewerker van de Strategische Beleidscel neem je volgende opdrachten en verantwoordelijkheden op:

 • Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de financiële en administratieve aspecten van de netwerken en de overheidsopdrachten waarin het UZ Gent participeert.
 • Je voert proactief impactanalyses uit van potentiële samenwerkingen en overheidsopdrachten.
 • Je maakt ramingen van verwachte inkomsten en uitgaven van samenwerkingen en overheidsopdrachten en zorgt voor een strikte opvolging van de begroting.
 • Je ondersteunt de participerende diensten in het correct uitvoeren van samenwerkingsovereenkomsten en waakt erover dat er een tijdige en volledige facturatie gebeurt.
 • Je coördineert de invoering van nieuwe beleidsinitiatieven op administratief en financieel vlak en ondersteunt de betrokken diensten en departementen bij de implementatie.
 • Je volgt externe ontwikkelingen op die relevant zijn voor je functie en detecteert opportuniteiten op vlak van netwerking en overheidsopdrachten en communiceert die aan de relevante actoren in het UZ Gent.
 • Je rapporteert aan de Directeur van de Strategische Beleidscel.
 • Je werkt nauw samen met het Departementshoofd Financiën en de Directeur Externe Relaties. Je wordt uitgenodigd op de maandelijkse Netwerkcommissie en rapporteert er over de financieel-administratieve opvolging van de samenwerkingsovereenkomsten.

Profiel

 • Je beschikt over een masterdiploma, bij voorkeur van Toegepaste Economische Wetenschappen, Economie of Management en Beleid Gezondheidszorg
 • Je hebt ervaring met financieel-administratieve processen.
 • Je beschikt over sterke analytische en synthetiserende capaciteiten.
 • Je hebt een enthousiaste, dynamische en loyale persoonlijkheid.
 • Je beschikt over uitstekende communicatievaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Je bent gericht op overleg en je bent proactief in de samenwerking met collega’s.
 • Je bent in staat om (in)formele relaties met mensen op te bouwen en deze aan te wenden om info en medewerking van te verkrijgen.
 • Kennis en ervaring met betrekking tot statistiek, databeheer en -analyse is een meerwaarde. Kennis van gezondheidszorgwetgeving (o.a. ziekenhuiswet, GVU-wet, …) is een meerwaarde.

Wij bieden

Salarisschaal:
Verloning volgens de schaal A111/A112 met een minimum bruto maandloon van 2.875 euro en een maximum bruto maandloon van 4.977 euro voor een voltijdse tewerkstelling. Het bruto maandloon is afhankelijk van de toegekende relevante ervaring.

 • Kandidaten met geen relevante ervaring starten met brutomaandloon 2875 euro en nettomaandloon 1859 euro.
 • Kandidaten met 5 jaar relevante ervaring starten met brutomaandloon 3371 euro en nettomaandloon 2090 euro.
 • Kandidaten met 9 jaar relevante ervaring starten met brutomaandloon 3639 euro en nettomaandloon 2210 euro.
 • Kandidaten met 18 jaar relevante ervaring starten met brutomaandloon 4039 euro en nettomaandloon 2385 euro.
Het vermelde loon kan enigszins variëren naargelang jouw privésituatie. Er is geen onderhandelingsruimte noch i.v.m. de loonschaal, noch i.v.m. de overname van meer dan 9 jaar anciënniteit uit de privésector.

Troeven UZ Gent:
 • Een statutaire aanstelling.
 • Overname anciënniteit van openbare diensten (onbeperkt) en relevante ervaring uit de privésector (maximum 9 jaar anciënniteit).
 • Gratis hospitalisatieverzekering en gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Naast on-the-job-opleiding krijg je voldoende mogelijkheden om interne opleidingen (persoonlijke en technische competenties) te volgen en je extern bij te scholen.
 • Een gunstige uurregeling en interessante verlofregeling: 26 dagen verlof + 12 recuperatiedagen (40 urenweek i.p.v. 38 urenweek). Officiële feestdagen + reglementaire feestdagen (22/7 NM, 02/11, 15/11, 26/12) + decretale feestdag (11/07) + 2 halve dagen Gentse Feesten.
 • Ontdek ook de andere troeven https://www.uzgent.be/nl/overuz/jobs/Paginas/Troeven.aspx.

Contact

Zin om deel uit te maken van ons dynamisch team?
Stuur ons dan vandaag jouw gegevens (cv en vereiste diploma's) en motivatiebrief elektronisch door via deze jobsite.

Uiterste inschrijvingsdatum: vrijdag 26 januari 2018.

Heb je nog vragen ?
Dan kan je altijd terecht voor administratieve inlichtingen bij:
Mevr. C. Wiels
Selectieadviseur dienst Rekrutering & Selectie
tel. 09 332 57 74

of voor functionele inlichtingen bij:
Prof. dr. K. Eeckloo
Directeur Strategische Beleidscel
tel. 09 332 18 01
 

Klik hier om online te solliciteren

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 21-1-2018 01:34.