Slideshow: in de kijker


Resident of Adjunct-kliniekhoofd of Kliniekhoofd Spoedgevallen

Bedrijf

Als Vlaamse Openbare instelling biedt het UZ Gent een innovatieve werkomgeving: hightech, een levendige academische werking met aandacht voor onderwijs, onderzoek en ontwikkeling. Maar ook met aandacht voor jouw ambities.

Momenteel kijken we uit naar een voltijds resident of adjunct-kliniekhoofd of kliniekhoofd bij de dienst Spoedgevallen van de sector Kritieke Diensten.

Voor de uitbouw van een loopbaan in het UZ Gent, is naast de klinische werkzaamheden het wetenschappelijk onderzoek en het behalen van een doctoraat in de medische wetenschappen van groot belang.
 

Functiebeschrijving

Spoedgevallendienst UZGent  als centrum voor klinische zorg:
Spoed UZG vervult, naast regionale functie spoedgevallenzorg een secundaire functie en ook  een specifieke derdelijnsfunctie eigen aan het universitair karakter van de dienst (ondersteuning voor dringende hulpverlening bij bv. transplant patiënten, ernstig trauma, nood aan  interventionele radiologie… ).

 • Als staflid bent u medeverantwoordelijk voor de  activiteiten op de spoedgevallendienst en neemt u deel aan een wachtfunctie binnen de dienst.
 • U hebt een superviserende kliniekfunctie wat betreft de eerste opvang van alle patiënten die zich aanbieden op de spoedgevallendienst, de prehospitaal hulpverlening (MUG en 100 activiteit) en de secundaire transfers van patiënten naar ons  ziekenhuis. Dit gebeurt in een multidisciplinaire samenwerking met andere specialismen.
 • U bent ingeschakeld in de telefonisch oproepbare wachtdienst voor urgentiegeneeskunde. 
Spoedgevallendienst  UZGent als centrum voor onderzoek:
Spoed UZGent  wil  op een kwalitatief hoogstaande wijze  aan wetenschappelijk onderzoek doen. Het huidig onderzoek omhelst  o.a. onderzoek naar onderwijs in reanimatie, pijnstilling, sepsis bij kinderen, acute intoxicaties en allergische reacties. De mogelijkheid wordt gegeven om nieuwe onderzoekslijnen op te zetten. Hiervoor wordt de nodige omkadering voorzien.
 • U hebt interesse in wetenschappelijk onderzoek. U bent bereid mee te werken aan bestaande onderzoeksprojecten en/of op termijn nieuwe projecten op te starten. Finaal kan dit resulteren in een Doctoraat in de Medische Wetenschappen. 
Spoedgevallendienst UZGent  als centrum voor onderwijs:
Spoed UZG heeft een academische opdracht en verzorgt vanuit haar centrumfunctie onderwijs voor artsen, artsen in opleiding (o.a. binnen het Manama traject), verpleegkundigen, ambulanciers en andere hulpverleners. Zo wordt bijgedragen tot de ontwikkeling van de urgentiegeneeskunde als beroepstak en de kwaliteit van de dagdagelijkse zorg in de dringende hulpverlening.
 • U hebt interesse om mee te werken aan dit onderwijs. Academische doorgroei behoort op termijn tot de mogelijkheden; dit in functie van zowel het getoonde engagement, de nuttige expertise als de verworven anciënniteit.
 
Spoedgevallendienst  UZGent als centrum voor dienstverlening:
Als universitair centrum wordt spoed UZG frequent geconsulteerd voor het vervullen van mandaten in interne en externe organen, het verlenen van advies naar instanties of pers, etc.
 • U bent bereid, binnen de mate van het mogelijke, afhankelijk van de relevantie van het onderwerp en de noden van de dienst, hierin te participeren.
 • U bent bereid om, na het doorlopen van een opleiding en stage, deel te nemen aan de wacht directeur medische hulpverlening Oost-Vlaanderen.

Profiel

 • In België erkend urgentiearts (voor laatstejaars urgentieartsen: erkend zijn bij datum van indiensttreding).
 • Blijk geven van inzet en verantwoordelijkheidszin, zin voor samenwerking, motivatie tot professionele vervolmaking en stressbestendigheid.
 • Iedere nuttige ervaring of aanvullende opleiding strekt tot aanbeveling
 • Een engagement tot het behalen van een doctoraat in de medische wetenschappen strekt tot aanbeveling.

Wij bieden

Salarisschaal en aanwervingsvoorwaarden

 • Afhankelijk van uw expertise en verworven anciënniteit bestaat de mogelijkheid tot aanwerving op het niveau Resident (AG10), Adjunct-kliniekhoofd (AS1A - minstens 10 jaar relevante ervaring als arts bezitten) , dan wel Kliniekhoofd (AS2A - minstens 12 jaar relevante ervaring hebben als arts en in het bezit zijn van een doctoraat op proefschrift).
 • Behalve de bestaande verloning (naar graad en anciënniteit), wordt er - conform het geïntegreerd administratief statuut van het personeel van het UZ Gent – een substantiële kliniekvergoeding, alsook een wachtvergoeding voorzien.
 • Op vraag bestaat de mogelijkheid om een simulatie van uw te verwachten salaris te maken.

Contact

Zin om deel uit te maken van ons dynamisch team?
Stuur ons dan vandaag jouw gegevens (cv en vereiste diploma's) en motivatiebrief elektronisch door via deze jobsite.

Uiterste inschrijvingsdatum: onbeperkt
Gelieve voor de selectie contact op te nemen met het desbetreffend diensthoofd ( prof. dr. P. De Paepe - 09/332.52.11)

Heb je nog vragen?
Dan kan je altijd terecht voor administratieve inlichtingen bij: 
Eva Colman
Dienst Personeelsadministratie
tel. 09/332 48 95

of voor functionele inlichtingen bij:
Prof. Dr. Peter De Paepe
diensthoofd
tel. 09/332 09/332 52 11

Klik hier om online te solliciteren

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 11-12-2017 02:31.