Slideshow: in de kijker


Resident Orthopedie en Traumatologie

Bedrijf

Als Vlaamse Openbare instelling biedt het UZ Gent een innovatieve werkomgeving: hightech, een levendige academische werking met aandacht voor onderwijs, onderzoek en ontwikkeling. Maar ook met aandacht voor jouw ambities.

Momenteel kijken we uit naar een voltijds resident bij de dienst Orthopedie en Traumatologie van de sector Hoofd, Beweging en Zintuigen.

Voor de uitbouw van een loopbaan in het UZ Gent, is naast de klinische werkzaamheden het wetenschappelijk onderzoek en het behalen van een doctoraat in de medische wetenschappen van groot belang.
 

Functiebeschrijving

 • In dienstverleningsverband: actieve deelname aan alle klinische activiteiten van de afdeling Orthopedie en traumatologie, specifiek aan de zorg van patiënten met goedaardige en kwaadaardige bot- en wekedelen tumoren. Deze klinische activiteiten behelzen zowel activiteiten in de polikliniek (consultaties), op het operatiekwartier en op de kliniekafdelingen (ook supervisie). Actieve deelname aan alle vaste en niet geplande overlegmomenten is vereist, zoals het Multidisciplinair Oncologisch Consultoverleg, kliniekstafs, actieve deelname aan het wachtsysteem, alles volgens de vigerende regelgeving van het UZ Gent en andere.
 • Actieve deelname aan alle wetenschappelijke activiteiten van de afdeling en de tumorwerkgroep bot- en wekedelentumoren, inclusief en niet beperkt tot: klinisch-wetenschappelijke onderzoeken, congresrapportering en studie- en literatuurbesprekingen, actieve deelname aan binnen- en buitenlandse relevante congressen, het geven van uiteenzettingen voor zowel gespecialiseerd medisch als verpleegkundig personeel, als voor niet-gespecialiseerd en algemeen publiek, het actief deelnemen aan onderzoeksprojecten, inclusief het ontwerpen en realiseren van publicaties in Peer Reviewed medische tijdschriften.
 • Actieve deelname aan de verdere uitwerking van het Oncologisch Zorgprogramma van het UZ Gent.
 • Deelname aan de onderwijsactiviteiten: actieve deelname volgens de regelgeving van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent aan het onderwijs (bachelor/master/postgraduaat/master na master/MSG).
 • Deelname aan de netwerking van de dienst orthopedie en het UZ Gent met nadruk op gedeelde zorg voor patiënten met bot- en wekedelen tumoren, samen met geassocieerde of geaffilieerde ziekenhuizen. 

Profiel

 • Je bent houder van het wettelijk diploma van arts en je bent erkend of bijna erkend arts-specialist in de orthopedie (België).
 • Je bent gedreven door uitdagende en complexe problemen met betrekking tot diagnostiek en chirurgische behandeling van benigne en maligne bot- en wekedelen tumoren. Ingrepen (resectie en reconstructie) ter hoogte van nagenoeg elk lichaamsdeel, inclusief de wervelzuil, en dikwijls in multidisciplinair verband (plastische heelkunde, thoracovasculaire heelkunde, enz) en schrikken je niet af. Je bent bereid tot continue technische bijscholing.
 • Je hebt kennis omtrent het ontstaan en de evolutie van kanker en de principes van de behandelingsmodaliteiten. Je bent bereid je hier continu in bij te scholen.
 • Je hebt oog voor patiënt-specifieke factoren die invloed hebben op de keuze van reconstructietechnieken, en hun invloed op het postoperatieve verloop.
 • Je bent een echte teamspeler en je hebt een actieve inbreng binnen de multidisciplinaire tumorwerkgroep bot- en wekedelen tumoren. Je houdt van overleg om een correct behandelplan voor elke individuele patiënt op stellen.
 • Je kan een slechtnieuwsgesprek voeren en omgaan met patiënten die net slecht nieuws hebben ontvangen. Je hebt oog voor de psychosociale omstandigheden van de patiënt.
 • Je bereidt binnen de specialisatiecluster een doctoraat in de medische wetenschappen voor, met origineel onderzoek in het specifieke vakgebied van de behandeling van musculoskeletale tumoren.
 • Je bent bereid deel te nemen aan nationale en internationale samenwerkingsverbanden binnen het vakgebied van de musculoskeletale tumoren.
 • Je bent een loyale, respectvolle en eerlijke medewerker binnen de staf van de afdeling orthopedie en traumatologie, en binnen de volledige dienst en al diens medewerkers.
 • Je neemt actief deel aan de netwerkingen van de dienst, zowel binnen het UZ Gent als daarbuiten, regionaal, nationaal en internationaal. 

Wij bieden

Salarisschaal en aanwervingsvoorwaarden

 • Je wordt aangeworven in de graad van Resident met salarisschaal AG10 voor een periode van 2 jaar (verlengbaar).
 • Behalve de bestaande verloning (naar graad en anciënniteit), wordt er - conform het geïntegreerd administratief statuut van het personeel van het UZ Gent – een substantiële kliniekvergoeding, alsook een wachtvergoeding voorzien.
 • Op vraag bestaat de mogelijkheid om een simulatie van uw te verwachten salaris te maken.

Contact

Zin om deel uit te maken van ons dynamisch team?
Stuur ons dan vandaag jouw gegevens (cv en vereiste diploma's) en motivatiebrief elektronisch door via deze jobsite.

Uiterste inschrijvingsdatum: dinsdag 30 januari 2018 om 23:59:59
Gelieve voor de uiterste inschrijvingsdatum eveneens contact op te nemen met het desbetreffend diensthoofd ( prof. dr. J. Victor - 09/332.48.40)


Heb je nog vragen?
Dan kan je altijd terecht voor administratieve inlichtingen bij: 
Eva Colman
Dienst Personeelsadministratie
tel. 09/332 48 95

of voor functionele inlichtingen bij:
prof. dr. J. Victor
diensthoofd
tel. 09/332 48 40

Klik hier om online te solliciteren

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 21-1-2018 01:34.