Slideshow: in de kijker


Resident Hematologie

Bedrijf

Als Vlaamse Openbare instelling biedt het UZ Gent een innovatieve werkomgeving: hightech, een levendige academische werking met aandacht voor onderwijs, onderzoek en ontwikkeling. Maar ook met aandacht voor jouw ambities.

Momenteel kijken we uit naar een voltijds resident bij de dienst Hematologie van de sector Bloed, Ademhaling en Spijsvertering.

Voor de uitbouw van een loopbaan in het UZ Gent, is naast de klinische werkzaamheden het wetenschappelijk onderzoek en het behalen van een doctoraat in de medische wetenschappen van groot belang.
 

Functiebeschrijving

 • In dienstverleningsverband: actieve deelname aan alle klinische activiteiten van de afdeling Hematologie, specifiek aan de ambulante zorg in de polikliniek (consultaties) en op de dagkliniek (supervisie) en op de kliniekafdelingen inclusief de isolatie-eenheid. Hieronder valt zowel de consultatieve activiteit, als die van supervisor. Actieve deelname aan alle vaste en niet geplande overlegmomenten is vereist, zoals het Multidisciplinair Oncologisch Consultoverleg, kliniekstafs, actieve deelname aan het wachtsysteem, alles volgens de vigerende regelgeving van het UZ Gent en andere.
 • Actieve deelname aan alle wetenschappelijke activiteiten van de afdeling, inclusief en niet beperkt tot: klinisch-wetenschappelijke onderzoeken, congresrapportering en studie- en literatuurbesprekingen, actieve deelname aan binnen- en buitenlandse relevante congressen, het geven van uiteenzettingen voor zowel gespecialiseerd medisch als verpleegkundig personeel, als voor niet-gespecialiseerd en algemeen publiek, het actief deelnemen aan onderzoeksprojecten, inclusief het ontwerpen en realiseren van publicaties in Peer Reviewed medische tijdschriften.
 • Meewerken aan de kwaliteitsborging van de dienst, inclusief het behalen van certificering en re-accreditatie zoals JACIE, EBMT, en ondersteuning in NIAZ-Qmentum en andere.
 • Actieve deelname aan de verdere uitwerking van het Oncologisch Zorgprogramma van het UZ Gent.
 • Een leidinggevende rol vervullen in de activiteiten in de cluster lymfoproliferatieve aandoeningen met nadruk op CLL.
 • Actieve deelname aan het Interdisciplinair overleg in raden en commissies, op delegatie van de dienst Hematologie, overlegd op regelmatige kernteam of staflidmeetings.
 • Deelname aan de onderwijsactiviteiten: actieve deelname volgens de regelgeving van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent aan het onderwijs (bachelor/master/postgraduaat/master na master).
 • Deelname aan de netwerking van de dienst Hematologie, en het UZ Gent met consulentschap in geassocieerde of geaffilieerde ziekenhuizen. 

Profiel

 • Je bent houder van het wettelijk diploma van arts en je bent erkend arts-specialist in de Hematologie
 • Je bereidt binnen de specialisatiecluster een doctoraat in de medische wetenschappen voor met origineel onderzoek in het specifieke vakgebied van de hematologie/ lymfoproliferatieve aandoeningen te behalen.
 • Je bent bereid deel te nemen aan nationale en internationale samenwerkingsverbanden binnen de specifieke hematologieclusters, inclusief studieverblijven in gerenommeerde centra indien van toepassing.
 • Je bent of wordt op termijn consulent hematoloog in één van de geaffilieerde of geassocieerde ziekenhuizen.
 • Je bent een loyale, respectvolle en eerlijke medewerker binnen de staf van de afdeling Hematologie, en binnen de volledige dienst Hematologie en al diens medewerkers.
 • Je neemt actief deel aan de netwerkingen van de dienst, zowel binnen het UZ Gent als daarbuiten, regionaal, nationaal en internationaal. 

Wij bieden

Salarisschaal en aanwervingvoorwaarden

 • Je wordt aangeworven in de graad van Resident met salarisschaal AG10 voor een periode van 2 jaar (verlengbaar).
 • Behalve de bestaande verloning (naar graad en anciënniteit), wordt er - conform het geïntegreerd administratief statuut van het personeel van het UZ Gent – een substantiële kliniekvergoeding, alsook een wachtvergoeding voorzien.
 • Op vraag bestaat de mogelijkheid om een simulatie van uw te verwachten salaris te maken.

Contact

Zin om deel uit te maken van ons dynamisch team?
Stuur ons dan vandaag jouw gegevens (cv en vereiste diploma's) en motivatiebrief elektronisch door via deze jobsite.

Uiterste inschrijvingsdatum: vrijdag 29 december 2017 om 23:59:59
Gelieve voor de uiterste inschrijvingsdatum eveneens contact op te nemen met het desbetreffend diensthoofd ( prof. dr. F. Offner - 09/332.21.32)

Heb je nog vragen?
Dan kan je altijd terecht voor administratieve inlichtingen bij: 
Eva Colman
Dienst Personeelsadministratie
tel. 09/332 48 95

of voor functionele inlichtingen bij:
prof. dr. F. Offner
diensthoofd
tel. 09/332 21 32

Klik hier om online te solliciteren

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 16-12-2017 02:34.