Slideshow: in de kijker


Casemanager Psychiatrie

Bedrijf

Bij het UZ Gent vind je de innovatieve werkomgeving die je zoekt. Hightech, dynamisch en academisch met focus op onderwijs, onderzoek en ontwikkeling. En met plaats voor jouw ambities.

Momenteel kijken we uit naar een Casemanager Psychiatrie voor de dienst Spoedpsychiatrie:

Functiebeschrijving

 • Je inventariseert de persoonlijke gegevens van de cliënt en zijn verwachtingen op de verschillende levensgebieden. Je bevraagt het gebruik van middelen en de betekenis van het gebruik voor de cliënt.
 • Je neemt actief deel aan het multidisciplinair behandeloverleg, afdelingsgebonden overleg en cliëntenoverleg binnen het netwerk. Je pleegt continu en systematisch overleg met zowel collega’s, artsen, andere intern betrokken medewerkers, zorgverleners en verantwoordelijken als extern betrokkenen en organiseert de multidisciplinaire zorgactiviteit rond de cliënt.
 • Je benadert de cliënt actief en outreachend op een laagdrempelige manier.
 • Je hebt oog voor het cliëntensysteem (familie/vrienden, sociale netwerk en andere betrokkenen) en de contextuele omgeving van de cliënt en betrekt deze in het zorgproces.
 • Je creëert een actief extern netwerk (bv. met externe zorginstanties, met lokale zorgnetwerken…).
 • Je onderhoudt interne en externe contacten in kader van de dagelijkse werking van de dienst, informatie-uitwisseling, advies en probleemoplossingen.
 • Je treedt op als mentor in het kader van opleiding van studenten maatschappelijke gezondheidszorg (aanspreekpunt voor de student, begeleiding tijdens stageperiode, begeleiding van eindwerken, …).
 • Je volgt de nieuwe ontwikkelingen op vlak van de vereiste beroepskennis op (vb. kennis van medische, sociale, psychologisch en psychiatrische aspecten van verslaving, kennis van de sociale kaart, kennis van de sociale wetgeving in het vakgebied…).Je volgt de nieuwe ontwikkelingen binnen het beroep op (vb. kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en zorgvernieuwingsprojecten ten aanzien van de doelgroep, zowel organisatorisch als zorginhoudelijk).

Profiel

 • Je bent in het bezit van een bachelor diploma van maatschappelijk werker of verpleegkundige. Kandidaten met een hoger diploma worden niet toegelaten.
 • Je hebt ervaring in de psychiatrische hulpverlening. Je hebt affiniteit met de doelgroep (patiënten met een middelengebonden stoornis).
 • Je bent in staat om op een respectvolle en interactieve manier vlot en snel contact te leggen met de cliënt en hun cliëntsysteem, in wisselende en moeilijke situaties.
 • Je bent in staat om (in)formele relaties/een netwerk met mensen (binnen en buiten de organisatie) aan te wenden om informatie, steun en medewerking te verkrijgen.
 • Je bent besluitvaardig en je neemt initiatief tot kwaliteitsverbetering.
 • Je bent communicatief sterk en je bent gericht op overleg. Je bent proactief in de samenwerking met collega’s. Je kan zowel autonoom als in teamverband (ook multidisciplinair) werken.
 • Je bent flexibel, stressbestendig en je bent bereid te werken buiten de kantooruren alsook weekendwerk behoort tot de mogelijkheden.
 • Je hebt affiniteit met databeheer en bent in staat dit te implementeren in de praktijk.
 • Je bent bereid je permanent bij te scholen rond recente ontwikkelingen in de voor onze dienst relevante klinische en onderzoek domeinen.
 • Je hebt kennis van office programma’s.Je beschikt over een rijbewijs en bent bereid de eigen wagen te gebruiken voor dienstverplaatsingen.

Wij bieden

Salarisschaal:

Verloning volgens de schaal B111/B112/B113 met een minimum brutomaandloon van 2.355 euro en een maximum brutomaandloon van 4.068 euro voor een voltijdse tewerkstelling. Het brutomaandloon is afhankelijk van de toegekende relevante ervaring.

Troeven UZ Gent:

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Overname anciënniteit van openbare diensten (onbeperkt) en uit de privésector of als zelfstandige (max. 18 jaar) en toekenning van 2 jaar fictieve anciënniteit.
 • Gratis hospitalisatieverzekering en gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Naast on-the-job-opleiding krijg je voldoende mogelijkheden om interne opleidingen (persoonlijke en technische competenties) te volgen en je extern bij te scholen.
 • Een gunstige uurregeling en interessante verlofregeling voor een voltijdse aanstelling: 26 dagen verlof + 12 dagen recuperatiedagen (40 urenweek ipv 38 urenweek). Officiële feestdagen + decretale feestdagen (11/07, 02/11, 15/11, 26/12) + 2 halve dagen Gentse Feesten.

Contact

Zin om deel uit te maken van ons dynamisch team?
Stuur ons dan vandaag je curriculum vitae, je motivatiebrief en een kopie van je relevante diploma's elekronisch door via deze jobsite.

Uiterste inschrijvingsdatum: zondag 7 januari om 23:59:59

Heb je nog vragen ?
Dan kan je voor administratieve inlichtingen altijd terecht bij: 
Mevr. Charlotte Wiels
Selectieadviseur dienst Rekrutering en Selectie
tel. 09 332 57 74

Voor functionele inlichtingen contacteer:
Mevr. Hilde Vandemoortele
Hoofdverpleegkundige Spoedpsychiatrie
tel. 09 332 43 28
 

Klik hier om online te solliciteren

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 14-12-2017 00:35.