Slideshow: in de kijker


Het avondsymposium ‘Patiëntenparticipatie! (On)gelimiteerd?’ vindt plaats op 23 november vanaf 18 uur.

Lees meer


Slachtoffers kunnen voortaan dag en nacht terecht in het Zorgcentrum na Seksueel Geweld.

Lees meer


Het UZ Gent is vlot bereikbaar. Op de campus maakt een routesysteem u wegwijs.

Lees meer

Wegwijsfolder

Download de wegwijsfolder.

Raadplegingen/poliklinieken

​Dienst​Ingang aanmeldzuil​Ingang dienst
​Gebouw
/Route
​Verdieping
​Telefoon-
nummer
​Aidsreferentiecentrum​50​69Route ​690 ​​09 332 23 45
​Algemene en hepatobiliaire heelkunde​12​12​Route 1325 ​​09 332 95 00
Algemene inwendige ziekten​50​69​Route 690 ​​09 332 23 50
​Allergienetwerk​50​69​Route 690 ​​09 332 67 08
​Anesthesie​nvt​12​Route 1284 ​​09 332 32 81
​Anti-rookconsultatie​12​12​Route 1325 ​​09 332 95 00
​BAS: Heelkunde, Hematologie, Maag-, darm- en leverziekten, Longziekten​12​12​Route 1325 ​​09 332 95 00
​Bloedafname​12​12​Route 1229 ​​09 332 22 19
​Bloedafname​50​71​Route 734 ​​09 332 26 43
​Bloedbank​12​12​Route 1238 ​​09 332 34 64
​Botdensitometrie​12​12​Route 1455 ​​09 332 21 36
​Cardiologie​12​12​Route 1425 ​​09 332 33 44
Cardiologie kinderen​10​10​Route 1002 ​​09 332 24 30
​Centrum voor gehoor- en spraakrevalidatie Ter Sprake​50​69​Route 690 ​​09 332 53 64
​Centrum voor gezonde voeding en diëtiek​12​12​Route 1376 ​​09 332 21 71
​Centrum voor menselijk lichaamsmateriaal - Weefselbank​50​71​P3​2​09 332 43 88
​Centrum voor ontwikkelingsstoornissen​50 ​81​K5​2​09 332 57 44
​Centrum voor psychosomatiek​50​69​Route 690 ​​09 332 23 50
​Centrum voor seksuologie en gender​50​71​B2​1​09 332 60 23
​Centrum voor sportgeneeskunde​12​12​Route 1560 ​​09 332 37 40
​Centrum voor visuele revalidatie en low vision​50​50​B22​​09 332 29 04
​Cerebral palsy-referentiecentrum​50​46​Route 775​09 332 58 55
​Conventionele radiologie​12​12​Route 1216​09 332 61 85
​Conventionele radiologie​50​50​Route 735​09 332 61 85
​CT​12​12​Route 1216​09 332 40 82
​Dermatologie​50​52​VP0​​09 332 22 87
​Diabetische voetkliniek​12​12​Route 1205​09 332 03 00
​Echografie​12​12​Route 1219​09 332 21 68
​Endocrinologie​12​12​Route 1450​09 332 21 37
​Endocrinologie en diabetologie kinderen en adolescenten​10​10​Route 1002​09 332 24 30
​Endoscopische eenheid​12​12​Route 1303​09 332 23 00
​Fysische geneeskunde​50​74​Route 740​09 332 22 51
​Gastro-intestinale heelkunde​12​12​Route 1325​09 332 95 00
​Geriatrie​50​50​B21​​09 332 07 41
​Gynaecologie​50​71​Route 728 ​​09 332 37 82 of 09 332 37 83
​Hartchirugie​12​12​Route 1351 ​​09 332 47 00 of 09 332 47 01
​Hartrevalidatie​12​12​Route 1489 ​​09 332 36 20
​Hematologie​12​12​Route 1325 ​​09 332 95 00
​Hoofd- en halsheelkunde​50​69​Route 690 ​​09 332 39 90
​Kinder- en jeugdpsychiatrie​12​16​K12F​0​09 332 48 74
​Kindergeneeskunde​10​10​Route 1002 ​​09 332 24 30
​Kinderorthopedie​50​46​Route 775 ​​09 332 58 55
​Kinderradiologie​10​10​Route 1009 ​​09 332 43 71
​Kindertandheelkunde en bijzondere tandheelkunde​25​25​P8​0​09 332 40 00
​Lasertherapie​50​52​VP​0​09 332 22 87
​Longziekten​12​12​Route 1325 ​​09 332 95 00
​Long- en infectieziekten en aangeboren immuunstoornissen kinderen​10​10​Route 1002 ​​09 332 24 30
​Maag-, darm- en leverziekten​12​12​Route 1325 ​​09 332 95 00
​Maag-, darm-, leverziekten en voedingsproblemen kinderen​10​10​Route 1002 ​​09 332 24 30
​Mammografie en urogenitale radiologie​50​50​Route 735 ​​09 332 29 25
​Maxillofaciale heelkunde​25​25​P8​0​09 332 40 51 of 09 332 40 57
​Medische genetica​50​81​K5​0​09 332 36 03
​Medische oncologie​50 ​50​B2​4​09 332 26 91
​Medische psychologie kinderen en adolescenten​50 ​81​K5​0​nvt
​MR​12​12​K12B​-1​09 332 40 82
​MR​50​50​Route 735 ​​09 332 40 82
​Nefrologie​12​12​Route 1231 ​​09 332 45 09
​Nefrologie en Reumatologie kinderen​10​10​Route 1002 ​​09 332 24 30
​Neurochirurgie​12​14​PAV​0​09 332 32 54 of 09 332 32 56
​Neurologie​12​12​Route 1250 ​​09 332 45 29
​Neurologie en metabole ziekten kinderen​10​10​Route 1002 ​​09 332 24 30
​Neus-, keel- en oorheelkunde​50​69​Route 690 ​​09 332 23 32
​Nucleaire geneeskunde​12​12​P8​-1​09 332 54 65 of 09 332 30 28
​Oncologisch centrum​50​98​RTP​1​09 332 55 25
​Oogheelkunde​50​69​Route 690 ​​09 332 23 06
​Orthodontie​25​25​P8​0​09 332 40 00
​Orthopedie en Traumatologie​50​74​Route 740 ​​09 332 22 51
​Parodontologie, implantaten en gebitsprothesen​25​25​P8​0​09 332 40 00
​PET-centrum​12​12​P8​-1​09 332 54 65
​Pijnkliniek​50​74​Route 740 ​​09 332 24 44
​Plastische heelkunde​12​12​Route 1205 ​​09 332 32 78
​Pre-operatieve anesthesieconsultatie​50​50​B2​6​09 332 53 84
​Psychiatrie​12​17​K12F​1​09 332 43 94 of 09 332 43 95
​Radiotherapie​50​98​RTP​0​09 332 30 15
​Reproductieve geneeskunde​50​71​Route 730 ​​09 332 09 72
​Restauratieve tandheelkunde en wortelkanaalbehandelingen​25​25​P8​0​09 332 40 00
​Reumatologie​50​74​Route 740 ​​09 332 25 20
​Revalidatiecentrum​50​40​Route 400 ​​09 332 42 37
​Tand-, mond- en kaakziekten​25​25​P8​0​09 332 40 51
​Thoracale en vasculaire heelkunde​12​12​Route 1205 ​​09 332 91 20
​Transplantatiecentrum​12​12​K12A​2​09 332 32 94
​Travel clinic/vaccinatie​50​69​Route 690 ​​09 332 23 50
​Urologie​50​71​Route 710 ​​09 332 22 76
​Vasculaire en interventionele radiologie​12​12​Route 1205 ​​09 332 29 37
​Verloskunde​50​71​Route 716 ​​09 332 37 82
​Vrouwenkliniek​50​71​Route 710 ​​09 332 37 82 of 09 332 37 83

 

Verpleegafdelingen

​Dienst​Ingang aanmeldzuil​Ingang dienst
​Gebouw
/Route
​Verdieping
​Telefoon-
nummer
Algemene heelkunde en Neurochirurgie high care​12​12Route ​1396​09 332 33 20
Algemene heelkunde, Hepatobiliaire heelkunde en Gastro-intestinale heelkunde​12​12​Route 1248​09 332 27 80
Algemene inwendige ziekten, Dermatologie en Geriatrie​50​50​K1 ​3​​09 332 46 15
Angst- en stemmingsstoornissen​1217K12F ​0​​09 332 43 21 of 09 332 43 39
Brandwondencentrum12​12​Route 280​09 332 34 90
Cardiologie, Nefrologie​12​12​Route 1442​09 332 46 87
​Centrum voor neurofysiologische monitoring​12​12​Route 1492 ​​09 332 47 21
Eetstoornissen​12​17K12F0​​09 332 43 34
Geriatrie​5050K2 ​1​​09 332 42 06
Hartchirurgie​12​12​Route 1372​09 332 46 63
Hematologie en stamceltransplantatie​12​12​Route 1467​09 332 33 00
​Hemato-oncologie en stamceltransplantatie kinderen10 10​Route 1050 ​​09 332 35 47
Hoofd-, hals- en maxillofaciale heelkunde, Tand-, mond- en kaakziekten, Neus-, keel- en oorheelkunde, Oogheelkunde, Pijnkliniek50​50​K23​​09 332 20 54
​Invasieve cardiologie12​12Route 1351​09 332 44 05
​IZ Cardiologie​12​12​Route 1547​09 332 47 80
​IZ Hartchirurgie1212Route 1260 ​09 332 47 38
IZ Heelkunde1212Route 1262 ​​09 332 27 86
​IZ Inwendige geneeskunde​12 12​Route 1540​09 332 67 80
​IZ Kindergeneeskunde1010Route 1010 ​09 332 35 16
​Kinder- en jeugdpsychiatrie​1216K12F ​0​​09 332 52 12
​Kinderrevalidatie50 40Route 445 ​09 332 42 37
Kort verblijf heelkunde12 12​Route 1342​09 332 20 74
Longziekten​12​12​Route 1416​09 332 46 39
Maag-, darm-, leverziekten, Hematologie, Longziekten1212​Route 1416​09 332 45 91
Maag-, darm-, leverziekten​12​12​Route 1317​09 332 31 88
Medische oncologie en Radiotherapie​5050K24​09 332 31 64
​Nefrologie, Endocrinologie, Cardiologie​12​12​Route 1447​09 332 31 72
​Neonatale intensieve zorg​12​12B11​​09 332 35 37
Neurochirurgie​12​12​Route 1392​09 332 31 56
​Neurologie en Stroke unit1212​Route 1497​09 332 47 25
​Niet-invasieve cardiologie​12​12​Route 1442​09 332 46 87
​Orthopedie en Traumatologie1212​Route 1347​09 332 20 86
Palliatieve zorg​nvt49K2​0​09 332 28 78
Post-anesthesie zorgafdeling​50​50​K16​09 332 66 87 of 09 332 66 77
Post-anesthesie zorgafdeling1212​Route 1269​09 332 63 00
Reumatologie, Algemene heelkunde en Orthopedie​12​12​Route 1473​09 332 60 44
Revalidatie en Geriatrie​5050K11​​09 332 31 81
​Revalidatiecentrum​5040​Route 424 ​​09 332 42 28 of 09 332 42 29
Revalidatiecentrum +15040​Route 474 ​​09 332 43 60
​Specialistische pediatrische afdeling1010Route 1040 ​​09 332 35 40
Spoedgevallendienst​nvt26​Route 1226 ​​09 332 50 24
Spoedpsychiatrie12​26K12F0​​09 332 43 44
Thoracale en vasculaire heelkunde12 12 ​Route 1366​09 332 27 70
​Urologie, Gynaecologie en Plastische heelkunde (UGP)5050K15​09 332 31 96
Vasculaire en interventionele radiologie1212Route 1392 ​​09 332 31 56
Verloskunde5050B12​​09 332 21 52

 

Dagziekenhuizen

​Dienst​Ingang aanmeldzuil​Ingang dienst
​Gebouw
/Route
​Verdieping
​Telefoon-
nummer
BAS dagziekenhuis​12​12Route ​1323​09 332 44 36
Centrum voor dialyse en aferese25​25P81​​09 332 45 67
Chirurgisch dagziekenhuis​nvt​50B26​09 332 53 84
Endocrinologie12​12​Route 1450​09 332 21 37
Geriatrie5050B21​​09 332 20 82
Kindergeneeskunde​10​10​Route 1005​09 332 37 72
MCA dagziekenhuis​12​12Route 1351​09 332 00 62
Medische oncologie​5050K1 ​4​09 332 31 68
Pijnkliniek50​74​Route 740​09 332 24 44
Reumatologie12​12​Route 740​09 332 26 48 of 09 332 25 20
​Vrouwenkliniek5071P4​2​​09 332 37 82 of 09 332 37 83

 

Algemene diensten

​Dienst​Ingang aanmeldzuil​Ingang dienst
​Gebouw
/Route
​Verdieping
​Telefoon-
nummer
Aankoopteamnvt75DPP21​​09 332 43 10
Aanmelden en inschrijvennvt12Route 1202 ​09 332 45 75
Aanmelden en inschrijven​nvt50Route 500 ​09 332 20 15
Accountingnvt88​BC0​​09 332 45 60
Algemene directienvt12Route 1519 ​09 332 47 62
Apotheeknvt​12K12C-1​​09 332 29 64
Biomedisch-technische dienstnvt​12K12C-1​​09 332 42 56
Cafetarianvt12Route 1595 ​09 332 45 63
Cafetarianvt50K10​​09 332 21 67
Communicatie en evenementennvt​12​Route 1235​09 332 46 70
​Contactcentrumnvt12K12C-1​09 332 21 11
​Directie verpleging​nvt​12​Route 1520 ​​09 332 21 85
​Facturatie patiënten​nvt​75​DPP2​0​09 332 25 72
​Geneesmiddelenonderzoek​nvt​52​VP​1​09 332 00 00
​Inkom Info+​nvt​12​Route 1200 ​​09 332 45 07
​Inkom Info+​nvt​50​K1​0​09 332 20 21 of 09 332 20 22
​Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Gent​nvt​42​K3​0​09 332 21 20
​Lab Klinische biologie​nvt​22​P8​1​09 332 34 34
​Mortuarium​nvt​82​K5​0​09 332 27 00
​Ombudsdienst​nvt​50​B1​0​09 332 52 34
​Onthaal HR​nvt​12​Route 1505 ​​09 332 97 00
​Pathologische anatomie​nvt​23​PAD​1​09 332 36 76
​Patiëntenbegeleiding​nvt​12​K12E​0​09 332 41 45
​Patiëntenbegeleiding​nvt​50​K2​0​09 332 41 44
​Patiënteninformatiebureau - Kostenbehandeling​nvt75DPP2​0​09 332 25 72
​Patiënteninformatiebureau - Kostenbehandeling​nvt​12​Route 1201 ​​09 332 25 54
​Restaurant​nvt​8​Catering​1​09 332 49 17
​Winkels​nvt​12​Route 1201 ​​09 332 07 73
​Winkels​nvt​50​K1​0​09 332 07 74

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 31-1-2017 10:48.